Met enthousiasme groeien op De Grote Lier
Procedure inschrijven op De Grote Lier
Als u belangstelling heeft voor basisschool De Grote Lier dan krijgt u van ons ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag en kan zijn.

Ouders die voor het eerst hun kind(eren) willen aanmelden, bieden we dan ook de gelegenheid om persoonlijk kennis met onze school te komen maken. Wij informeren u graag over de gang van zaken bij ons op school, beantwoorden eventuele vragen en geven een rondleiding door ons gebouw. U kunt de school dan rustig bekijken, de sfeer proeven en een blik in de lokalen werpen terwijl de lessen in volle gang zijn. Aansluitend op de rondleiding krijgt u en een inschrijfformulier mee. 

Wanneer uw kind (mogelijk) extra ondersteuning nodig heeft, onderzoeken wij of onze school aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen. Lukt dat op onze school niet, dan zoeken wij - in overleg met u - een school die aansluit aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Aanmelden:
Loop bij onze binnen voor het inschrijfformulier. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld en bij de school heeft ingeleverd dan ontvangt u van ons de bevestiging dat uw kind bij ons staat ingeschreven. Ongeveer 6/8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zal de leerkracht waarbij uw kind wordt ingedeeld contact met u opnemen.

De leerkracht zal dan met u afspreken op welke momenten uw zoon/dochter mag komen wennen in de groep waar hij/zij komt. Dat mag 2x een hele dag. Daarnaast is het ook mogelijk om de leerkracht vragen te stellen wanneer u deze nog heeft.
 
Als uw kind vlak voor de zomervakantie vier jaar wordt, is het niet verstandig om net voor de vakantie mee te gaan draaien: de groep verandert na de vakantie immers. Leerlingen die vier jaar worden in de laatste vier weken voor de zomervakantie, komen daarom in principe pas na de zomervakantie voor het eerst op school. Over het kennismaken vooraf wordt contact opgenomen met de ouders.

Verhuizing of andere redenen van aanmelding:
Bij inschrijving van kinderen vanaf een andere school wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. De intern begeleider is hiervoor verantwoordelijk en zorgt voor de warme overdracht. Zij behandelt de verkregen informatie conform de geldende privacyregelingen. De ouders van de leerling geven bij inschrijving toestemming tot volledige inzage in het dossier van het op te nemen kind onder diezelfde privacyregeling. De ouders brengen vooraf zelf de school van herkomst op de hoogte van het contact met De Grote Lier omtrent een mogelijke inschrijving. De informatie van de school van herkomst wordt gebruikt om te bepalen of De Grote Lier kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind.
 
Contact opnemen voor een kennismakingsgesprek kan op de volgende manieren:

Na de derde verjaardag van uw kind, bij verhuizing of om een andere reden kunt u contact opnemen met Cynthia Hoitink
E-mail: c.hoitink@lijn83po.nl
Telefoon: 024-3880008 
 
Het mogelijk om dit formulier persoonlijk af te geven op onderstaand adres:
Basisschool De Grote Lier.
Esdoornlaan 8
6584 BD
Molenhoek