Met enthousiasme groeien op De Grote Lier

Onze school

 Welkom op de website van basisschool De Grote Lier!
Op onze website vindt u een heleboel informatie die u vertelt over het waarom van onze basisschool:
                         'Met enthousiasme groeien op De Grote Lier'!
Veel lees- en kijkplezier gewenst!


Over ons logo willen we graag het volgende vertellen:
Wij vinden drie groepen belangrijk op school: de leerlingen, de ouders en de leraren.
Samen, met elkaar,  zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs: samen leren en samen werken.
De drie kleuren in het logo verwijzen naar de vleugels van het gebouw waar de groepen zitten: grijs naar de groepen 1/2, groen naar de groepen 3, 4 en 5 en paars naar de groepen 6,7 en 8.
 De acht bollen zijn de acht leerjaren binnen onze school. De kleine paarse bolletjes om het logo heen zijn de leerlingen van De Grote Lier. Aan het logo is een stempel toegevoegd: onze school. 
Hiermee willen we benadrukken dat zowel leraren, als ouders en leerlingen het gevoel hebben dat de school er voor ons allemaal is. En dat we met zijn allen trots mogen zijn op het resultaat.
Een eigentijds logo voor eigentijds, toekomstgericht onderwijs op De Grote Lier.


Aanmelden nieuwe leerling, wandel even binnen voor een formulier.
Fotoalbum